Hotline: 043.838 66 600 Đăng nhập Đăng Ký

WHMCS-bridge

Một tên miền | Nhiều tên miền | Chuyển quản lý nhiều tên miền

Nhập tên miền cần kiểm tra, nhập mã bảo vệ và nhấn kiểm tra.

www.

.com .net.vn


Bảng giá tên miền

TLD Năm Đăng ký mới Chuyển quản lý Gia hạn
.com 1 190,000VND 190,000VND 190,000VND
.net.vn 1 350,000VND 350,000VND 315,000VND

Ngôn ngữ: